DMF's nye vedtægter

DMF's nye vedtægter

Delegeretmødet ændrede vedtægterne og disse er nu renskrevet og godkendt af DMF's Landsbestyrelse. Medlemmerne kan naturligvis få vedtægterne tilsendt, såfremt man ønsker dette.

Vedtægerne kan ses her på DMF hjemmeside klik på "DMF" derefter på "vedtægter".

Serviceforbundets trykkeri er ved at trykke papir udgaverne af vedtægterne, og medlemmerne kan som sagt naturligvis få et eksemplar tilsendt såfremt dette ønskes. Der skal blot rettes henvendelse til kontoret i Århus.

 

Del på Facebook