Efteruddannelse

Mejeristens nye efteruddannelsesmulighed

I løbet af efteråret starter et helt tiltag omkring et efteruddannelses initaritiv, der giver den faglærte mejerist et kompetence løft.

Taulov 006 1

Forudgående krav (også kaldet IKV lignende) for deltagelse i programmet er flg.:  

• Uddannelse som faglært mejerist

• Gennemført AMU-fag 40 968 ”Procesoptimering i relation til mejeriproduktion” 3 dg.

• Gennemført AMU-fag 45 470 ”CIP indenfor mejeriindustrien”, 3 dg.  

Udgiften til begge AMU-fag tages som almindelige AMU-kursus, og dækkes dermed ikke af Mejeribrugets Uddannelsesfond. Mejerister der ikke har disse to AMU-kurser, kan tilmeldes via virksomheden.

Moduler i treårigt efteruddannelsesforløb:

 Introduktion til studieteknik  

• Mejerifagligt engelsk  

• Mælkekemi (Kold college)

• Mikrobiologi (Kold college)

• Statistik

•Uddannelsen forventes at blive på ca. 180 timer fordelt på moduler á 3 dages varighed over en 2 - 3 årig periode

•Der regnes med minimum et årligt hold på 17 mejerister. Forhåbentlig er tilslutningen større så der komme flere med.

Del på Facebook