Efteruddannelse_Mejerister

Efteruddannelse for mejerister

Efteruddannelsesforløbet for mejerister tager afsæt i en række af de krav og udviklingstendenser, som præger mejeriindustrien. Uddannelsen er dynamisk og praksisorienteret og giver dig et markant fagligt og personligt kompetenceløft, der klæder dig på til fremtiden.

Hent folder: Efteruddannelse for mejerister.

Hent tilmeldingsblanket: for mejerister på Arla mejeri.

Hent tilmeldingsblanket: for mejerister på IKKE arla mejeri.

Print pdf filerne ud og derefter scan dem ind igen, når de er udfyldt. Send tilmeldingsblanketten til e-mail adr. nederst på blanketten

 Efter Udd

KOMPETENCER
Målet med uddannelsesforløbet er at opbygge dine faglige og personlige kompetencer.
Du vil få kendskab til den nyeste faglige viden indenfor mejerikemi og mikrobiologi og kan omsætte denne viden relevant i arbejdet med kvalitetssikring og udvikling i mejeriproduktionen.
Du vil efter endt uddannelse kunne arbejde selvstændigt og systematisk med problemløsning og optimering i mejeriproduktionen ved hjælp af anerkendte og relevante
metoder og værktøjer Når du er færdig med uddannelsen vil du også kunne føre en dialog på engelsk i en faglig sammenhæng med kunder, leverandører, kolleger m.fl.

UNDERVISNING
På forløbet lærer du bl.a. noget om:
• Problemløsning og optimering
• Mejerikemi
• Mikrobiologi
• IT, statistik og analyseværktøjer
• Engelsk anvendt i mejeriindustrien

Del på Facebook