Forlig på mejeriområdet

Forlig på mejeriområdet

Efter godt 18 timers forhandlinger i forligsinstitutionen blev der indgået et forlig på fællesoverenskomsten mellem DI/MA og Danske Mejeristers Fagforening/Serviceforbundet, 3F og Fødevareforbundet NNF.

Forliget kan i sin hele ses ved at klikke her

Løn stiger med kr. 2,10 - 2,25 - 2,40 henholdvis 1. marts 2014, 2015 og 2016.

Genetillæggene stiger d. 1. marts 2014 med 1,4% (der henstår fra sidste overenskomst) plus 1,5%, samlet stigning 2,9%. Den 1. marts 2015 stiger genetillæg med 1,6% og igen 1,7% i 2016.

Mange medlemmer ønskede en stigning på pensionen, hvilket er kommet via 2 ekstra fritvalgsdage, disse dage overføres automatisk til pension ved årets udgang, med mindre man selv er aktiv. Fritvalgsdagene optjenes med 1 dag ekstra i 2014 og 1 dag ekstra i 2015.

Helbredskontrol for samtlige medarbejdere blev ligeledes en del af forliget, tidligere var det kun medarbejdere der arbejdede med natarbejde der skulle tilbydes helbredskontrol.

DMF sender forliget ud til urafstemning blandt medlemmerne, og der medsendes information i form af OK-avis.

Hele DMF's forhandlingsudvalg bakker op om det indgåede forlig, og kommer meget gerne ud på mejerierne og orientere mere indgående de enkelte detalje. Du kan bede din tillidsrepræsentant om at kontakte undertegnede, så kommer vi gerne ud.

Mvh. Lars Gram

OK14 Forh Udv

Del på Facebook