Julehilsen

Glædelig jul og godt nytår

Alle medlemmer ønskes hermed en glædelig jul samt et forhåbentlig godt nytår.

DMF har haft et travlt år, men rigtigt godt år.

Hjemmesiden har fået et helt nyt udsenende, og der er ligeledes kommet en App til alle smartphones, med samme navn som vores hjemmeside ”mejeristen”.

Overenskomsten er fornyet i foråret, og arbejdet med de kommende forhandlinger er allerede godt i gang. Den skal forhandles igen i starten af det kommende år, og DMF forhandlingsudvalg, bestående af Lars Lund, Günther Mortensen, Jan Hartvigsen, Toni Rytkønen og Lars Gram er klar til forhandlingerne. Der blev udvekslet krav med arbejdsgiverne her i onsdags d. 18. december, og der er igen lagt op til svære forhandlinger, og denne gang i kølvandet på det øvrige arbejdsmarked.

Delegeretmødet i efteråret blev afholdt med en tro på fremtiden, og linjerne for de næste års arbejde er lagt. Jeg vil gerne benytte lejligheden, til igen at takke for tilliden til genvalget af mig som jeres formand. Jeg skal gøre mit yderste for at leve op til den tillid.

Antallet af medlemmer i Danske Mejeristers Fagforening er stegt for andet år, i 2012 blev vi i gennemsnit et medlem mere pr. måned, og som det ser ud pt., er gennemsnittet steget med 2,8 medlem pr. måned i 2013. Jeg vil gerne takker jer alle sammen for at vi som DMF’er kan stå sammen, vi har stadigvæk meget at kæmpe for.

Jeg glæder mig til det kommende år, hvor mottoet for Landsbestyrelsen fortsat er:

DMF er til for medlemmerne.

Med venlig hilsen

Lars Gram

 Julekugler

Del på Facebook