Overtid

Pligter og rettigheder

Når man har overtid, har man naturligvis også ret til at få løn for præsteret arbejdstid. Danske Mejeristers Fagforening har lige haft en sag på et mejeri, hvor man havde indført en praksis om at overarbejde under 15 minutter ikke blev udbetalt.

Samarbejde1 800X600

Virksomheden regulere blot tiden (stempeluret) tilbage til planlagt arbejdstids normale ophør, og udbetalte kun overtid såfremt det var mere end 15 minutter.

Overenskomsten giver rettighed til løn for præsteret arbejdstid, og virksomheden kan ikke bare regulere i tiden. Medarbejderne har selvfølgelig pligt til at præstere arbejde i arbejdstiden, og dermed løn.

På det pågældende mejeri, har de ændret praksis, og følger dermed igen overenskomsten. For perioden forud er der indgået en aftale, og mejeriet efterbetaler manglende overtid.

Overenskomsten giver mulighed for afspadsering, men her skal man blot huske at afspadsering er individuelle aftaler mellem virksomheden og den enkelte medarbejder.

 

 

 

Del på Facebook