Pensionsinfo

Flere år på jobbet – dit sikkerhedsnet fortsætter

Medlemmerne skal fremover blive flere år på arbejdsmarkedet. Derfor har Pen-sionDanmark sikret, at de også er forsikret tilsvarende længere, hvis uheldet er ude.

PengeMedlemmerne har udsigt til at skulle blive længere på jobbet. Men i de ekstra arbejdsår vil de fortsat være godt sikret, hvis uheldet er ude. PensionDanmark har nemlig sørget for, at medlemmerne – i takt med den senere tilbagetrækningsalder – er dækket i en længere periode af de forsikringer, som de har via pensionsordningen.

Hvis du får en kritisk sygdom

Får du en kritisk sygdom, kan du typisk få udbetalt et skattefrit engangsbeløb på 100.000 kr. Du kan hæve og sænke beløbet efter behov. Hidtil er dækningen ophørt ved den hidtidige folkepensionsalder på 65 år. Men fra 1. januar 2016 dækker den alle medlemmer, som ikke har trukket sig tilbage – uanset alder.

Hvis du kommer på førtidspension

Hvis du får tilkendt offentlig førtidspension, får du typisk udbetalt et beløb på mellem 36.000-66.000 kr. om året (pr. 1. januar 2016 mellem 36.000-72.000) samt et skattefrit engangsbeløb på 100.000 kr. Du kan hæve eller sænke beløbene efter behov. Tidligere er forsikringen udløbet ved 62 år – altså tre år før den hidtidige folkepensionsalder. Fremover udløber den tre år før folkepensionsalderen for hver årgang.

Hvis du dør inden pensionsalderen

Hvis du dør, inden du går på pension, får dine efterladte udbetalt et mindstebeløb på typisk 500.000 kr. Du kan tilpasse beløbet efter behov. Hidtil er forsikringen udløbet ved 65 år. Fremover dækker den helt frem til folkepensionsalderen.

Du kan se, hvornår du når folkepensionsalderen her. [link til https://www.pension.dk/da/Medlemmer/Din-opsparing/Du-vil-pa-pension/

Del på Facebook