Positiv medlemsudvikling

DMF har medlems fremgang

For tredie år i træk havde Danske Mejeristers Fagforening medlemsfremgang i det forløbne år. Fremgangen i 2014 var på godt 7 procent.

TR 1

Det er en fornøjelse at være formand for en flok tillidsvalgte der virkelig brænder for vores fagforening. Jeg kunne i december måned skrive at gavekort nr. 100 netop var underskrevet, og det er ved at være mange år siden at så mange har meldt sig ind i DMF. Lidt sjov statistik er at mere end dobbelt så mange har meldt sig ind i DMF, end medlem der er udmeldt eller gået på pension.

Jeg vil her takke alle tillidsvalgte for det store arbejde de lavede i 2014, til gavn for DMF medlemmer. Så kære medlem, du må gerne klappe din TR, AMR eller afdelingsbestyrelse på ryggen og sige GODT GÅET.

Lars

Del på Facebook