Skriftlig beretning

Læsestof til delegeretmødet

Den skriftlige beretning er klar til at blive udsendt. Danske Mejeristers Fagforening afholder den 4. oktober 2013 sit 25. delegeretmøde.

Alle delegerede vil forinden mødet få tilsendt den skriftlige beretning. 

Dagsorden for DMF´s 25. delegeretmøde.

 Mødet åbnes.

  1. Valg af dirigenter og stemmetællere.
  2. Godkendelse af forretningsorden og diæter.
  3. Landbestyrelsens beretning.
  4. Regnskaberne fremlægges.
  5. Forslag fra afdelingerne.
  6. Forslag fra landsbestyrelsen.
  7. Valg af formand/forretningsfører, landsbestyrelse og revisor samt suppleanter.

 Dagsorden for Feriefonden

  1. Bestyrelsens beretning.
  2. Regnskaberne fremlægges.
  3. Valg til bestyrelsen.

 

Med venlig hilsen

Danske Mejeristers Fagforening og DMF´s Feriefond

Del på Facebook