Andre udvalg

Diverse udvalg

Danske Mejeristers Fagforening er repræsenteret i mange udvalg. Dette arbejde er med til at sikre indflydelse for medlemmerne i DMF

I Serviceforbundet er der nedsat forskellige udvalg hvor DMF naturligvis er repræsenteret, det gælder lige fra ungdomsudvalget til redaktionsudvalget.

DMF har stor fokus på uddannelse og er derfor meget aktiv i Mejeribrugets Uddannelses Udvalg (MUU) og Mejerifagets Fælles Udvalg (MFU), disse udvalg har indflydelse på alt uddannelse og efteruddannelse indenfor mejeribruget. DMF er ligeledes med i bestyrelsen for uddannelsesfonden i overenskomsten.

Se under fanen uddannelse.

Arbejdsmiljøet er ligeledes et meget vigtigt område hvor DMF er aktiv, dette bl.a. via Mejeriindustriens Arbejdsmiljøudvalg (MIA). Det er bl.a. MIA som arrangere Arbejdsmiljø Branchekonferencen. Se nedenstående link.

BAR Jord til Bords hjemmeside

 

Del på Facebook