Flyttehjælp

Flyttehjælp til medlemmer

DMF yder flyttehjælp til medlemmer, der er i arbejde og som flytter pga. af arbejde.

Der ydes flyttehjælp til medlemmer, der er i arbejde og som flytter fra en arbejdsplads til en anden, der henhører under forbundets organisationsområde. Flyttehjælpen kan også ydes, hvis der flyttes lokalt, uden at skifte arbejdsplads.

De nye takster er således:

Der ydes en fast takst på kr. 500,00 pr. flytning - derudover ydes der kr. 3,00 pr. flyttet km og 50 % på færgebilletter. For at opnå flyttehjælp kræves der 1 års medlemskab. Flyttehjælpen må aldrig overstige faktiske dokumenterede udgifter.

Kvitteret regning fra flyttefirma eller eventuel leje­kontrakt af bil samt eventuelle færgebilletter skal indsendes til hovedkontoret, inden der kan udbetales flyttehjælp.

Del på Facebook

Flyttehjaelp 1
Flyttehjaelp 1
Flyttehjaelp 2
Flyttehjaelp 2
Vesteralle
Vesteralle