Forsikring i DMF

ALKA FRITID ULYKKE

Igennem Serviceforbundet er du desuden omfattet af en fritidsforsikring. Som navnet siger, dækker forsikringen ulykker i fritiden. Afhængig af ulykkens omfang giver forsikringen op til 800.000 kr. i erstatning

Igennem Serviceforbundet er du desuden omfattet af en fritidsforsikring. Som navnet siger, Forsikringen dækker 400.000 kr. ved ulykker. Ved død udbetales altid 50 % - dvs. 200.000 kr. Pengene udbetales til nærmeste pårørende, medmindre den forsikrede har truffet anden bestemmelse igennem en begunstigelseserklæring.

Medfører ulykken invaliditet over 5 % (på grundlag af Arbejdsskadestyrelsens beregning), udbetales erstatningen til den forsikrede i forhold til invaliditetssum - men på de 400.000 kr. Er invaliditeten efter en ulykke på 10 %, udbetales altså 40.000 kr.

Erstatningen er skattefri og kommer altid til udbetaling, selv om medlemmet er forsikret på anden måde. Ulykker, der medfører invaliditet på 30 % og derover, udløser dobbelt erstatning. Det betyder for eksem­pel, at der udbetales 480.000 kr. for en invaliditet på 60 % (60 % af 400.000 kr. = 240.000 kr. + dobbelt erstatning).

Anmeldelse af skader
Hvis et DMF medlem (der ikke har fravalgt ulykkesforsikringen) kommer ud for en skade i fritiden, skal man blot henvende sig Alka

Del på Facebook