Uddannelsen

Mejeristuddannelsen

Erhvervs uddannelsen som mejerist er en alsigdig uddannelse med gode job muligheder efterfølgende. Danske Mejeristers Fagforening har pt. formandsposten i det faglige udvalg MFU.

Mejerifagets FællesUdvalg (MFU) er et fælles udvalg for det tidligere lærlingeudvalg (Mejerifagets Lærlingeudvalg) og Mejeri- og Jordbrugets Efteruddannelsesudvalg - Mejeriindustrien.

Udvalget er nedsat i henhold til lov om erhvervsuddannelser og varetager interesserne omkring erhvervsuddannelsen til mejerist, herunder delkompetencen til mejerioperatør. Udvalget varetager tillige udvikling og vedligeholdelse af AMU-uddannelser for såvel ufaglærte som faglærte medarbejdere ansat i mejeriproduktionen.

MFU er ligeligt sammensat af repræsentanter fra arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationerne.

MFU's sekretariat er fysisk placeret på arbejdsgiverforeningens adresse.

Sekretærer for MFU er advokat Hanne Lindberg Greisen og chefkonsulent Torben Rentzius Jans.

MFU har sin egen hjemmeside www.mejeriuddannelse.dk til hvilken der henvises for yderligere information om uddannelse m.v.Del på Facebook