At skue fremtidens fagforening

At skue fremtidens fagforening

Danske Mejeristers Fagforening arbejder med tanken om at indgå i et samarbejde med Fødevareforbundet NNF. Det vil blandt andet sikre bedre uddannelse og service til foreningens medlemmer.

Interview med Marc og Anita fra DMF´s arbejdsgruppeMarc Og Anita

Visioner kan gøres til virkelighed
DMF og NNF har begge nedsat en arbejdsgruppe, der skal arbejde for at skabe en mulig fremtid mellem de to foreninger. Det har været yderst positivt, beretter Marc Schmidt, der er fælles tillidsrepræsentant på Høgelund Mejeri og afdelingsformand i Danske Mejeristers Fagforening, Afdeling Syd. Marc var meget spændt på at mødes med NNF´s tillidsrepræsentanter, nu i en helt ny sammenhæng: ”Vi har i fællesskab lagt historikken på hylden og har i samarbejde arbejdet på en fælles fremtid,” fortæller han.

Anita Pedersen, tillidsrepræsentant fra Arinco Mejeri og afdelingsnæstformand i DMF´s afdeling Midtvest, er helt enig, og hun fremhæver, at alle lige fra første møde var enige om at få knaster og uenigheder fra fortiden lagt på bordet, så der kunne arbejdes fremad mod en fælles fremtid. Det er lykkes over al forventning, og hun mener, at NNF helhjertet er gået ind med en åben indstilling til, hvordan det bedst kan gøres på en måde, så det kommer alle medlemmerne til gode.

Brikker Fra Hinanden Til Net

Alt under én paraply
Anita mener, at der skal arbejdes mod en vision om ”Fremtidens Fagforening”, hvis alle skal stå stærk i tiden, der kommer: ”Der er nok af store udfordringer. Vi skal være attraktive for alle på mejerierne og sikre, at alle har den bedst mulige uddannelse”, siger Anita, og uddyber: ”Vi kan ikke nøjes med kun at se os som mejerister. Det svækker os på arbejdspladsen, og vi mister indflydelse.”

Marc mener, at en af de største fordele ved en sammenlægning er at have det hele i en organisation. ”Jeg kan rigtigt godt lide, at vi fremover vil få alt under én paraply. Ikke som i dag, hvor vi er medlem hos DMF, som er en del af Serviceforbundet og har A-kasse hos Min A-kasse. Det kan ofte været en smule kringlet at forklare og ikke mindst at forstå for medlemmerne. Fremover vil det hedde Fødevareforbundet NNF - That’s It.

”Jeg har heller ikke altid været den store fortaler for en fælles overenskomst med tre fagforeninger,” siger Marc. Han mener, at DMF i den sammenhæng altid har været den mindste spiller, og at der dermed i forbindelse med overenskomstforhandlinger har været interessekonflikter og for mange hensyn at tage. ”Det vil der uden tvivl blive lavet om, hvis det fremover hedder NNF og 3F, med NNF som den klart største spiller,” mener Marc.

Et større sammenhold fra et stærkt ståsted
Marc ser fremtidens organisation som yderst stærk. Han fremhæver særligt fire faglige konsulenter med baggrund i mejeribruget (blandt andet Lars og Günther fra DMF) og en funktionsgruppe, som består af gode tillidsrepræsentanter fra hele landet. Og de bedste tillidsrepræsentanter ude på mejerierne. Det er med til at give fagforeningen et fast ståsted.

Spørger man Anita, fremhæver hun, at der vil være meget kort til flere faglige specialister: ”Der vil være rigtig dygtige medarbejdere indenfor arbejdsmiljø, arbejdsskader, sociale rettigheder og medlemsfordele, som kan give medlemmerne tryghed og god service,” siger hun.

Hun fremhæver endvidere, at mejerigruppen bliver stor indenfor NNF og dermed også bedre kan arbejde for medlemmernes interesser og vilkår. Anita understreger, at den tætte kontakt DMF har haft til de nyuddannede mejerister skal bibeholdes og er vigtig, men den skal også omfatte andre uddannelser end mejerister.

”Sammenholdet bliver bare større, jo flere vi er samlet. Efter de få gange vi har været samlet i arbejdsgruppen, føler jeg allerede et godt sammenhold”, siger Marc.

Marc og Anita vil begge klart anbefale alle medlemmer at stemme ja til en sammenlægning med NNF. Marc siger eftertænksomt: ”Vi agerer med rettidig omhu ved at tage dette skridt, og det vil gavne alle.”

Sat Sammen Til Net

Del på Facebook