Delegeretmøde 21. august

Skal vi være med i NNF eller blive i Serviceforbundet?

Det er det store spørgsmål delegeretmøde den 21. august skal tage stilling til og det er et afgørende øjeblik i vores lange og stolte historie.

Brikker Fra Hinanden Til Net

Oplæg til diskussion:
Hvad er bedst for det enkelte medlem af DMF?

Vi har kort beskrevet de spørgsmål, vi har stillet os selv i arbejdet med at søge optagelse i NNF.

Bliver vi bedre sammen?
Vi bliver 4 faglige konsulenter i stedet for 2, der skal tage sig af det samme antal arbejdspladser og godt dobbelt så mange medlemmer. Det team, der har arbejdet med sammenlægningen, er også det team der kommer til at tegne den nye organisation. Vi arbejder rigtig godt sammen og supplerer hinanden rigtig godt.

Vi får også en væsentlig mere rationel arbejdsfordeling og får derved mere fra hånden. Vi kommer til at dække landet bedre, så vi ikke bruger en masse tid på transport.
Samtidig får vi et stærkere netværk og eksperter indenfor arbejdsmiljø, sociale problemstillinger, arbejdsskadesager og kommunikation.

Bliver vi klogere sammen?
”Flere hoveder tænker bedre en få”, så enkelt er det vel. Vi er hverken for mange eller for få, men tilpas mange. Det er de samme arbejdspladser og spørgsmål vi håndterer for medlemmerne og hver især har vi vore erfaringer. Dem sætter vi nu sammen og det bliver vi alle klogere og skarpere af.

Hvordan sikrer vi arbejdspladserne i fremtiden?
Uddannelse er svaret på fremtidens krav. Vi arbejder målrettet på, at sikre den bedst mulige uddannelse og efteruddannelse af medlemmerne – det er vores sikring af fremtidens arbejdspladser. Det er også NNF’s mål og sammen kan vi sætte et endnu stærkere fokus på uddannelse.

Får vi mere indflydelse på arbejdspladsen?
Ja, en større og enig gruppe har mere indflydelse - vi kommer til at fylde mere på arbejdspladserne.

Frem Mod NNF

Forsvinder DMF’s værdier og visioner?
Nej, vi går ind med en veldefineret vision som delegeretmødet besluttede i efteråret 2017. Det er stadig vores vejviser i de drøftelser vi har med NNF. Det er allerede nu aftalt, at vi sammen udarbejder en fælles vison, hvor vi tager udgangspunkt i DMF’s og NNF’s visionsarbejde. Det bliver en spændende og udviklende proces vi alle vil komme styrket og målrettet ud af.

Forsvinder DMF’s faglige sammenhold?
Vi skal ikke bibeholde vores snævre sammenhold, men udvide det på organisationsplan og på arbejdspladsen. Det er derfor helt op til os selv, at møde NNF med et åbent sind og egne værdier og visioner. Hvis vi formår, at gøre det i den ånd sidste delegeretmøde
lagde ud for fremtiden, bliver det samlet set et endnu stærkere sammenhold for medlemmerne.

Bliver vi stærkere sammen?
Selvom vi arbejder indenfor den samme fællesoverenskomst, har vi hver især positioneret os på arbejdspladsen såvel som i organisationsarbejdet. Det har vi gjort godt og det har fungeret godt. Det er med den styrke vi går ind i NNF og vi kan samlet stå stærkere indenfor NNF.
På arbejdspladsen er der ingen tvivl om, at vi vil stå stærkere sammen.

Hvordan har vi indflydelse i fremtidens organisation?
Tillidsmandsarbejdet er det samme som i dag, men dækker flere kolleger. De faglige konsulenter er de samme som i dag + 2 mere og dækker de faglige spørgsmål bedre og mere rationelt.
Vi kommer til at indgå i NNF’s afdelinger, som blandt andet vælger NNF’s hovedbestyrelse. Afdelingerne er tværfaglige og det er i afdelingerne, at medlemsdemokratiet udfolder sig. Tidligere havde vi egne afdelinger, som refererede til DMF, som igen er en del af Serviceforbundet.

Bliver vi billigere sammen?
Ja, det bliver billigere for medlemmerne.

Sat Sammen Til Net

Del på Facebook