Drukner DMF i NNF?

Drukner DMF’s værdier i Fødevarerforbundet NNF?

I efteråret 2017 afholdt DMF delegeretmøde, som lagde sporet for de kommende fire års arbejde, og det blev nedfældet i en vision for DMF. Hvad bliver der af alt det fornuftige værdiarbejde i en sammenlægning med Fødevareforbundet NNF?

Interview med Marc, Anita og Günther fra DMF´s arbejdsgruppe.

Marc Og Anita Gunther

Marc Schmidt fra arbejdsgruppen er ikke i tvivl: ”Jeg ser bestemt ikke, at DMFs værdier og sammenhold vil forsvinde ved at gå sammen med NNF. Tværtimod tror jeg, at værdierne bliver endnu stærkere. Hvis vi tænker på DMF som fagforeningen for den faglærte gruppe, vil denne gruppe hos Fødevareforbundet NNF blive en stor gruppe. NNFs værdier støtter også op om, at uddannelse er yderst vigtig og det skal kunne betale sig. Derfor vil NNF også blive det bedste valg for alle hårdtarbejdende folk i produktion, pakkerier osv. ude på mejerierne. Vi vil sammen kæmpe for uddannelse og løn derefter. Og dette er præcis, hvad DMF har arbejdet for alle årene”

Anita Pedersen fra samme arbejdsgruppe mener, at det ikke er nok blot at se på Mejeristernes uddannelse, men der skal være fokus på uddannelse for alle medarbejdere indenfor mejerifaggruppen i NNF. Det ser hun som en fordel og også som en udfordring, der skal være vilje til at arbejde for.

En udviklende og spændende proces
Günther Mortensen, faglig konsulent i DMF, er sikker på, at det store værdiarbejde DMF har arbejdet med, kommer endnu mere i fokus. "Der er ikke en modsætning til NNF, tværtimod er der et fælles ønske om at udarbejde en fælles vision, hvor vi tager udgangspunkt i DMFs og NNFs visionsarbejde. Det bliver en spændende og udviklende proces, vi alle vil komme styrket og målrettet ud af”, siger han. Danske Mejeristers Fagforening (DMF) vil indgå i mejerigruppen i Fødevareforbundet NNF, og det bliver en stor faggruppe i NNFs afdelinger, og i nogle afdelinger måske den største. "Her kan vi arbejde for DMF’s værdier og gøre vores indflydelse gældende", mener Günther.

Frem Mod NNF

Tillidsmandsarbejdet bliver styrket og barrierer forsvinder
Tillidsfolkene i DMF og NNF er vant til at arbejde sammen og krydse klinger engang imellem. Det altoverskyggende er det gode samarbejde på arbejdspladserne og det bliver i fremtiden med udgangspunkt i samme organisation.

Anita mener ikke der bliver den store forandring på de enkelte arbejdspladser. Det vil stort set være de samme tillidsfolk som i dag. Forskellen vil være, at tillidsmandsarbejdet omfatter flere kolleger og faggrupper. Hun ser frem til, at de barrierer der har været mellem faggrupperne, nu forsvinder. ”Det kan kun styrke det faglige arbejde, at vi arbejder med udgangspunkt i samme organisation”, mener hun,

DMF har også målrettet arbejdet på, at opbygge og uddanne ambassadører på de enkelte arbejdspladser. ”Det vil vi tage med ind i NNF”, siger Günther og fortsætter ”NNF vil gerne fortsætte med at udvikle netværket med ambassadører på de enkelte arbejdspladser”.

Marc, Anita og Günther vil alle tre arbejde for at DMF’s værdier også bliver en del af mejerigruppen i Fødevareforbundet NNF.

Sat Sammen Til Net Rettet

Del på Facebook