Fakta

FAKTA OM OVERENSKOMSTFORLIGET

Din overenskomst er for øjeblikket til afstemning. Først og fremmest vil vi gerne slå fast, at lige meget om du ønsker at stemme JA eller NEJ til det indgåede forlig, så vil vi opfordre dig til at bruge din ret til at stemme om din overenskomst!

Grunden til, at vi, de forhandlingsberettigede forbund skriver direkte til dig er, at der i den nuværende NEJ-kampagne fremføres nogle udsagn om overenskomstforliget som vi ikke ønsker skal stå alene, uden at vi, der har forhandlet overenskomsten, præciserer vores udlægning af betydningen.

Hér tænker vi især på den del af forliget som omfatter arbejdsgivernes krav om at kunne etablere Systematisk Overarbejde. For selvom det ikke er en idé som er groet i vores baghave, så synes vi dybest set, at det tillægges en alt for stor betydning i forhold til resten af forliget, især på mejeriområdet.

Aftalen om afspadsering af systematisk overarbejde

Systematisk overarbejde giver arbejdsgiveren mulighed for at varsle 1 times dagligt overarbejde hvis mejerivirksomheden har et specifikt driftsmæssigt behov. Det systematiske overarbejde skal varsles 4 kalenderdage før den arbejdsuge, hvori det systematiske overarbejde udføres. Der kan altså maksimalt 5 timers samlet overarbejde i en uge, hvor der er varslet systematisk overarbejde, og vel at mærke, maksimalt 1 time dagligt. Aftalen kan ikke bruges til permanent at udvide den normale ugentlige arbejdstid til 42 timer.

Systematisk overarbejde skal afspadseres, og der skal samtidig fortsat betales overarbejdstillæg efter de anførte satser i overenskomstens § 5, stk. 2A.

                                                                                                                 

Systematisk Overarbejde kan kun varsles, hvis det ikke har været muligt at indgå en lokalaftale om varierende ugentlig arbejdstid, jf. overenskomstens §1, stk. 4. Det er en forudsætning for Systematisk Overarbejde, at der arbejdes stringent efter overenskomstens arbejdstidsbestemmelser uden lokale aftaler som fraviger overenskomstens § 1, stk. 1.

Det er forbundenes opfattelse, at aftalen om varierende ugentlig arbejdstid med lokale aftaler herom er udbredt praksis på langt de fleste mejerier. Derfor vil aftalen om Systematisk Overarbejde i praksis kun ville kunne blive brugt i et yderst begrænset omfang. Vi er ligeledes

Protokollatet om Systematisk Overarbejde, samt ”fortolkningsprotokollatet” er vedhæftet denne skrivelse til yderligere information. Bemærk venligst, at vi efter at protokollaterne er blevet underskrevet, er blevet enige med DI om, at aftalen ikke kommer til at fremgå af overenskomstens overarbejdsbestemmelser, men alene kommer til at figurere i den protokollatsamling som optræder bagerst i overenskomsten.

Brug din ret til at stemme

Afslutningsvis vil vi opfordre til, at du afgiver din stemme. Uanset hvad resultatet af afstemningen bliver, så står det stærkest hvis flest mulige giver deres mening til kende!

Del på Facebook