Hvilken vej skal DMF vælge

Hvilken vej skal DMF vælge?

Efter en åben debat om fordele og ulemper ved at indgå i Fødevareforbundet NNF, skal der ved delegeretmøde den 21. august besluttes hvilken vej DMF skal tage. Hvis mødet vælger at DMF skal gå NNF vejen, vil alle medlemmer blive spurgt i en urafstemning.

Larsgram001Lars Gram, formand for Danske Mejeristers Forening, er imponeret over den store støtte, der har været lige fra de første overvejelser til diskussionerne på forårets generalforsamlinger og de drøftelser der har været med medlemmerne undervejs. ”Der har været en stor opbakning, og jeg er imponeret over vores sammenhold i DMF. For mange medlemmer på tillidsposter i DMF’s afdelingsbestyrelser er medlemskab af NNF også et umiddelbart tab af tillidspost. Alligevel har de bakket op, og det er for mig et stort bevis på, at de først tænker på medlemmernes interesser – det er stort.”

Lars Gram er ikke i tvivl om, at DMF skal blive en del af NNF, men han er også meget klar over, hvad det er, han vil arbejde for i NNF: ”Vi skal finde en struktur, hvor det store faglige engagement og den stærke lokale forankring kan fortsætte. Det er hjerteblod for DMF, og jeg mener, det er her, vi kan bidrage med meget til fremtidens faglige sammenhold i NNF. Jeg er helt enig med Lars Lund når han siger, at DMFs DNA skal med ind i NNF. Vi skal sammen finde et endnu stærkere fagligt fællesskab med lokal forankring.”

Brikker Fra Hinanden Til Net

Hvad er bedst for medlemmerne?
Delegeretmødet skal tage stilling til DMFs fremtid, og ledetråden er, ”hvad er bedst for det enkelte medlem.” Som forberedelse til mødet har DMF stillet åbne spørgsmål til de delegerede. ”Det er utrolig vigtigt, at vi alle er med i denne debat og med til at træffe en afgørende beslutning for fremtidens faglige organisering på mejerierne. Der er ingen af os, der har alle svarene, men sammen har vi helt sikkert de fleste,” siger Lars Gram.

Spørgsmålene delegeretmødet har forberedt sig på er:
- Bliver vi bedre sammen?
- Bliver vi klogere sammen?
- Bliver vi stærkere sammen?
- Hvordan sikrer vi arbejdspladserne i fremtiden?
- Får vi mere indflydelse på arbejdspladserne?
- Forsvinder DMFs værdier og visioner?
- Forsvinder DMFs faglige sammenhold?
- Bliver vi stærkere sammen?
- Hvordan har vi indflydelse i fremtidens faglige organisation?
- Hvad koster det, og bliver vi billigere sammen?

Det er spørgsmål, der er blevet diskuteret i afdelinger og på arbejdspladserne.

”I foråret og sommeren har vi vendt og drejet de mange spørgsmål. Og i artikler, har de involverede i arbejdsgruppen givet deres besyv med.
Nu er det tid til at lade de valgte delegerede træffe et valg,” slutter Lars Gram.

Sat Sammen Til Net

Del på Facebook