Julen 2017

Julehilsen

DMF ønsker alle en glædelig JUL og et godt NYTÅR

Nisse

Så nærmer julen sig med hastige skridt, og det er tid til den årlige julehilsen, med et lille blik over året der nu snart er gået.

Overenskomst fornyelsen

Overenskomstforhandlingerne i starten af 2017, gav stof til eftertanke. Bl.a. de meget snævre rammer forhandlingerne foregik på, hvor der desværre ikke var meget handlefrihed. Det lykkedes dog at få en nogenlunde fornuftig overenskomst forhandlet i hus.
Vi hæfter os mest ved fuld løn under forældreorlov og den særlige opsparing

I DMF er der allerede på nuværende tidspunkt sat gang i forberedelserne til de kommende 2020 overenskomstforhandlinger.

Ansættelse af faglig konsulent

Det har bestemt været positivt med ekstra ører, øjne og ikke mindst hænder efter ansættelsen af DMF´s faglige konsulent.

Jeg er ikke meget for at rose, men Günther gør et rigtig godt stykke arbejde i at hjælpe DMF´s medlemmer, og er rigtig god sparring til mit formandsarbejde.

Jeg er af den overbevisning at de af DMF´s medlemmer der har været i berøring med fagforeningen, og ikke mindst ambassadørerne, ligeledes har observeret at der nu er 2 faglige som løser de opgaver der kommer ind.

Mange nye ambassadører

Vi har i DMF her i 2017, haft stor fokus på at tiltrække flere ambassadører. Derfor blev der lavet en målsætning for dette i Vision 2021. Vi kan konstatere at der her godt et halv år senere, ligger vi allerede nu på 2021 niveau i forhold til målsætningen.
Faktisk har vi allerede øget antallet af TR og AMR med over 30%, hvilket må siges at være utroligt flot.
I DMF er nu 31 TR og 36 AMR, hvilket er det højeste nogensinde.

Fokus i 2018 med hensyn til ambassadørerne bliver uddannelse, da vi ikke blot skal være flere, men også have de bedste ambassadører i DMF.

Delegeretmødet

Den 1. oktober blev der afholdt ordinært delegeretmøde på Severin i Middelfart. 34 delegerede var med til at ligge linjerne for de næste 4 års arbejde, Landsbestyrelsens Vision 2021 blev bl.a. grundigt gennemgået, drøftet og besluttet på delegeretmødet.

I seneste nummer af medlemsbladet ”Mejeristen” kan du læse mere om Vision 2021 indholdet, bladet ligger ligeledes på hjemmesiden.

Lars Gram blev genvalgt som DMF´s formand.

Medlemsudvikling

De seneste 5 år har DMF haft en positiv medlemsudvikling, og denne fremgang er fortsat her i 2017.

Her i skrivende stund er medlemstallet på næsten 800 medlemmer, og dermed en fremgang i 2017 på 26 medlemmer.

Julen 2017

Sådan får du fat i fagforeningen mellem jul og nytår

Kontor på Søren Frichs Vej 38K, er lukket for personlige henvendelser fra fredag d. 22. dec. kl. 12.00, frem til den 2. jan. kl 9.00. Men du kan sagtens få fat i os, hvis du har brug for at tale med fagforeningen, selvom jule- og nytårsfreden har sænket sig over kontoret. 

Du kan enten kontakte formanden eller den faglige konsulent på følgende mobilnumre, Lars 23254154 eller Günther 40243341

GLÆDEDELIG JUL

Del på Facebook