Pensions tilpasninger

Flere kan have gavn af at tilpasse deres forsikringer

3 pct. af de, der indbetaler til en pensionsordning i PensionDanmark, har benyttet sig af muligheden for at justere deres forsikringer ved død, førtidspension og kritisk syg-dom. Men ifølge PensionDanmark kunne flere have gavn af det.

Ursulabach PD 6M4A1481

Har din ægtefælle med jeres nyfødte råd til at blive boende, hvis der sker dig noget alvorligt? Når man stifter familie, køber bolig, bliver skilt, eller der sker andre større forandringer i ens liv, kan det samtidig betyde ændringer i, hvordan man har behov for at være sikret, hvis uheldet er ude.

En ny undersøgelse fra PensionDanmark tyder på, at flere nybagte forældre, nygifte og andre, som står i en forandret livssituation, kunne have gavn af at tilpasse deres forsikringer.

Via pensionsordningen i PensionDanmark har medlemmerne mulighed for at tilpasse deres forsikringer ved dødsfald, førtidspension og kritisk sygdom, så de altid passer til medlemmernes aktuelle livssituation.

Ifølge undersøgelsen fra PensionDanmark har 3 pct. af de ca. 335.000 medlemmer, der indbetaler til pensionsordningen, justeret deres forsikringer. Men PensionDan-mark skønner, at der blandt disse medlemmer alene sidste år var ca. 27.500 begi-venheder, der kunne give grund til at tilpasse forsikringerne - fordelt på 4.400 føds-ler, 3.300 vielser, 1.700 skilsmisser, 5.100 dannelse/opløsning af ikke-registrerede par samt ca. 13.000 andre boligskift, hvor det kan være relevant at se på forsikrin-gerne.

”Forsikringerne passer som udgangspunkt til de flestes behov, men behovene kan ændre sig over tid. Hvis man f.eks. bliver gift eller får børn, kan man have brug for en højere dækning - og omvendt, hvis man er blevet alene. I sådanne situationer bør man altid tjekke, om ens forsikringer stadig matcher behovene. Og her kan flere gi-vetvis have gavn af at tilpasse deres dækninger,” siger adm. direktør Torben Möger Pedersen, PensionDanmark.

Del på Facebook