Resultat af urafstemningen

DMF siger JA til kollektiv indmeldelse i Fødevareforbundet NNF

Med et overvældende flertal har medlemmerne af Danske Mejeristers Fagforeninger (DMF) besluttet at melde sig kollektivt ind i Fødevareforbundet NNF.

Sat Sammen Til NetKnap 89% af de afgivne stemmer ved Danske Mejeristers Fagforeningers (DMF) elektroniske urafstemning, er sat ved "ja" til en kollektiv indmeldelse i Fødevareforbundet NNF. Afstemningen løb frem til den 25. september, og i alt afgav 48% af medlemmerne af DMF deres stemme.

I dag er DMF en selvstændig fagforening og en del af Serviceforbundet, men medlemmerne vil med tiden blive overført til Fødevareforbundet NNF som en samlet gruppe, hvorefter DMF vil blive nedlagt, og medlemmerne vil være en del af Fødevareforbundet NNF.

Formand for DMF, Lars Gram, glæder sig over afstemningsresultatet:

  • Medlemmerne har taget et modigt valg, og jeg er glad for, at de kan se, hvilke muligheder det giver at blive en del af Fødevareforbundet NNF. Jeg er overbevist om, at de vil opleve, at det er en styrke at være medlem af et større forbund, hvor fokus ligger på fødevarebranchen og udviklingen af denne. Og ikke mindst at vi nu samler stort set alle faglærte i mejeribranchen.

Lars Gram sender samtidig en tak til alle dem, der har taget opgaven med at informere medlemmerne om afstemningen på sig:

  • Det er en stor opgave, der er blevet løst, og jeg er stolt over den indsats, der er blevet leveret. Det har været en stor glæde at opleve, hvordan fokus har været rettet mod at give medlemmerne den bedst mulige fremtid.

Fødevareforbundet NNF har omkring 17.000 medlemmer, og med DMF’s beslutning, vil 2/3 af de ansatte på landets mejerier være samlet i Fødevareforbundet NNF. Den sidste tredjedel er medlem af 3F.

Varm velkomst

Næstformand i Fødevareforbundet NNF, Jim Jensen, er glad for at kunne byde de knap 800 mejerister og i omegnen af 100 elever velkommen i Fødevareforbundet NNF:

  • Jeg er overbevist om, at mejeriområdet kommer til at stå stærkere med DMF’s beslutning. Det er afgjort en fordel for medlemmerne, at så mange er repræsenteret i samme fagforening. I Fødevareforbundet NNF vil vi gøre, hvad vi kan for at sikre, at DMF’erne ikke blot får samme service, som de har været vant til, men forhåbentlig også en endnu bedre service. Jeg glæder mig til at arbejde tæt sammen med de dygtige folk i DMF og ikke mindst at få lov til at varetage mejeristernes vilkår.

Han  tilføjer, at Fødevareforbundet NNF vil lægge sig i selen for at tage godt i mod de nye medlemmer:

  • Vi tager imod vores nye medlemmer fra DMF med lige dele glæde og ydmyghed. Vi har nu en fælles opgave i at sikre, at de tidligere DMF’ere hurtigt føler sig som en del af et større fællesskab. Både lokalt og centralt skal vi arbejde for, at opbakningen til det nye fællesskab bevares og udbygges, fastslår Jim Jensen.

Det er endnu ikke afgjort præcis, hvornår DMF vil blive nedlagt, og medlemmerne indmeldt i Fødevareforbundet NNF, men dette sker tidligst pr. 1. januar 2019.

Del på Facebook