Tiden er moden

Tiden er moden

Forhandlingssekretæren i Fødevareforbundet NNF, Karl Ovesen, tror på, at man ved sammenlægningen af NFF og DMF nu står stærkere rustet mod fremtidens teknologiske og uddannelsesmæssige udfordringer.

Karl Beskaaret”Det har altid været min grundholdning, at medlemmerne af de to forbund vil stå stærkere sammen i et forbund. Jeg er bare glad for, at tiden måske er moden til det skridt,” siger Karl Ovesen, da Mejeristen får fat på ham. Han har udvist stor vilje til at få de forskellige parter samlet i NNF. ”For os har det fra dag et været afgørende, at vi gik ind i forhandlingerne med et åbent sind, og at vi lagde fortiden på hylden”, fortæller han. Men der har ikke været megen grund til bekymring: ”Det er gået helt smertefrit, og vi har alle villet gå efter den fælles vej. Alle har været åbne for at finde de bedste ting ved de to forbund og se, om det ikke kunne forenes,” siger Karl Ovesen.

Vi skal være endnu dygtigere
Der er også enighed om at fortsætte det visions- og værdiarbejde, begge forbund har arbejdet med. Det skal nu blive til en fælles vision for mejeriområdet. Og særligt et område betyder meget for Karl Ovesen: ”Fremtidens sikring af arbejdspladserne går gennem efteruddannelse, der gør os alle endnu dygtigere og uundværlige på mejerierne.”

Mejerierne kommer til at stå i en anderledes, mere avanceret teknologisk fremtid, end da mange medlemmer bestod deres grunduddannelse. Derfor skal forbundet kæmpe for, at medlemmerne er opdaterede med den nyeste, relevante viden.

Han mener, at en af de udfordringer, som mejeristerne og faggrupperne omkring mejerierne står overfor, kommer til at være at holde sig opdateret med den korrekte og mest brugbare efteruddannelse. Og det er et felt, som sammenlægningen af NFF og DMF kan sætte særligt hårdt ind for at styrke. 

Bredere dækning
Det er ikke kun de faglærte mejerister, der er udfordrede, når det kommer til at holde sig opdaterede. Det er en bred tendens, der påvirker mejeriernes forskellige faggrupper. Men Karl Ovesen er ambitiøs på medlemmernes vegne: ”Vi skal målrettet arbejde for at forbedre alles uddannelse på mejerierne, lige meget hvilken baggrund, man har. Vi skal uddanne os hele livet og være de bedste til enhver tid. Det vil vi være fælles om at arbejde for i mejerigruppen.”
Karl Ovesen er desuden utrolig glad for, at tiden endelig er moden til, at NNF i højere grad kan dække både de faglærte og ufaglærte: ”Jeg er 100 % sikker på, at vi får en bedre og stærkere fagforening, og at vi herigennem kan møde fremtidens udfordringer med større styrke,” slutter Karl Ovesen. 

Sat Sammen 2

Frisk pust til NNF
”Vi er glade for det ”friske pust”, vi får med Lars Gram og Günther Mortensen fra DMF – det vil styrke hele mejeriområdet. Det er også vigtigt, fordi vi i NNF har en anden afdelingsstruktur, og vi skal sikre os at alle mejeristerne fra DMF kommer naturligt ind i afdelingerne. De skal føle sig hjemme hos os,” siger Karl Ovesen. ”Jeg kan allerede mærke dynamikken.” 

Del på Facebook