TR-forum

Lars Lund og 250 tillidsvalgte blev opdateret på pensionsordningen

Lars Lund deltog den 9. oktober sammen med godt 250 TR-kolleger på PensionDan-marks årlige konference for tillidsrepræsentanter, TR-Forum.

Lars LundI år foregik seancen på Hotel Legoland i Billund. Her kunne Lars Lund og hans TR-kolleger bl.a. høre adm. direktør i PensionDanmark, Torben Möger Pedersen, fortælle om seneste nyt i pensionsordningen, og om hvordan den samlede formue på 240 mia. kr. bliver investeret for at skaffe det bedst mulige afkast til medlemmerne.

I anledning af, at det i år er 25 år siden, arbejdsmarkedspensionerne modtog de første indbetalinger, var der fokus på udviklingen fra 1993, hvor pensionsbidraget var 0,9 pct., og til i dag, hvor alle indbetaler mindst 12 pct. Det har betydet, at der i dag er over 40.000 pensionsmillionærer i PensionDanmark – et tal, der vokser hastigt.

En af deltagerne, Lars Lund, der er ansat og tillidsmand hos Arla Foods på Bislev Mejeri, sætter stor pris på den årlige konference. I år med fokus på den betydning, PensionDanmarks produkter: alderspension, forsikringer, sundhedsordning og efteruddannelse har haft i de forløbne 25 år. Lars er ikke i tvivl om, hvad det vigtigste er:

”Det vigtigste er helt klart alderspensionen. Med den kan vi forklare nye kolleger hvor vigtigt det er at arbejde på et overenskomstdækket område og hvad vi har opnået i fagforeningen. Vi kan se, at for kolleger, der går på pension, giver den noget til alderdommen i form at et væsentligt supplement til folkepensionen,” siger Lars Lund og fortsætter:

”Alderspensionen vil stige for de kommende pensionister, og det er godt, for det gør folkepensionen jo næppe. Det er derfor, at vi i flere undersøgelser kan se, at vores kolleger har højere pensionsindbetalinger blandt de to øverste ønsker om forbedrede arbejds- og lønvilkår.” 

Om TR-Forum:
TR-Forum er medlemmernes talerør i pensionsordningen i PensionDanmark, hvor de enkelte fagforbund udpeger deres tillidsrepræsentanter. TR-Forum er en del af medlemsdemokratiet i PensionDanmark. Her drøfter tillidsrepræsentanter pensionsordningen – og hvordan den kan gøres bedre.

Del på Facebook